Pružné uložení a řešení pro systémy metra

Stupeň urbanizace se vlivem nové další výstavby zvyšuje. S tímto jevem však stoupají i nároky na možnosti dopravy v rámci městkých celků. Jedná se nejen o automobilovou dopravu, příp. v podzemních drahách pomocí tunelů metra, ale i o tramvajové tratě. Avšak nečastějším a nejvýraznějším zdrojem nejen vibrací, ale i všech souvisejících doprovodných jevů, především strukturálního hluku, jsou tunely metra v blízkosti nových i stávajících objektů.

Zatímco se zvedají nároky na rychlost a kvalitu přepravy osob, tak stoupají i nároky na ochranu přilehlých chráněných objektů, nejen z hlediska strukturálního hluku. Se všemi těmito jevy je nutné počítat již v prvních fázích projektování (ideálně již před dokončením dokumentace pro územní rozhodnutí). Takto včasné posouzení do budoucna zabraňuje mnoha nepříjemnostem, které mohou vznikat v průběhu dalšího projektování, nebo dokonce výstavby. I jednoduché konzultace s odborníky na akustické jevy způsobené vibracemi v časné fázi projektu se vždy vyplatí.

Pražské metro, stanice Ládví

 

Technická seismicita způsobená kolejovou dopravou

Primárním jevem, způsobujícím nadměrný hluk v budově, je technická seismicita.

Technická seismicita je seismicita způsobená nepřírodními zdroji vibrací a strukturálního hluku. Jedním z těchto zdrojů je kolejová doprava. Každý zdroj vibrací nebo hluku šířeného vzduchem je i zdrojem hluku strukturálního. Tento hluk se pak šíří podložím v podobě mechanického vlnění, a způsobuje rušivé akustické jevy uvnitř přilehlých objektů.

Mechanické vibrace a tímto také vznikající druhotný sekundárně vyzářený hluk jsou při dlouhodobé expozici pro člověka škodlivé, nebo velmi nepříjemné, a snižují celkovou výkonnost práce.

V případě, že chráněné prostory v budově nebo její části nesplňují požadavky zadané příslušnou legislativou nebo požadavky zadavatele, je nutné, aby bylo kolejiště chráněno vrstvou vibroizolace – samotný projekt vibroizolace je nutné konzultovat s odborníkem, jenž vypočtené hodnoty a požadavky deklaruje.

Aby se takovým negativním vlivům v budovách mohlo předejít, nabízíme účinné řešení pro pružné uložení přímo zdroje. Toto řešení počítá s minimálním zásahem do stavebního projektu. Materiály, které nabízíme, vykazují maximální hodnoty útlumu při minimálních tloušťkách, což z nich vytváří nepřekonatelná řešení při navrhování a realizaci opatření proti vibracím a strukturálnímu hluku.

Vždy je ale třeba dbát na kvalitní materiály s maximální účinností v co nejmenší tloušťce.

Příklad městské aglomerace, kde je nutné dbát zvýšené opatrnosti při návrhu akustických opatření kolejové dopravy (tramvajové tratě, nadzemní dráhy, ...)

 

Nejjednodušším a přitom nejúčinnějším způsobem, jak je možné tento problém vyřešit, je pomocí systému "hmota-pružina-hmota". Takový systém by měl VŽDY splňovat alespoň maximální hodnotu vlastní frekvence fr < 20 Hz tak, aby bylo zabezpečeno alespoň minimálního útlumu.

Schématický příklad řešení pružného uložení kolejiště pomocí systému hmota-pružina-hmota

Existují různé možnosti, jak takový systém zkonstruovat.

a) Pomocí podložek pod podkladnice ze SYLODYNu 

Příklad pružného uložení pomocí podkladnicových podložek pro trasy metra, stanice Ládví, Praha.

b) Pomocí betonového základu pružně uloženého na podložkách SYLODYN

 

Příklad systému hmota-pružina-hmota pro kolejovou dopravu s využitím pružného uložení pomocí materiálu Sylodyn v pásech

 

V případě zájmu o zvolená řešení je možné využít poptávkový formulář nebo nás můžete kontaktovat na adresách a telefonních číslech uvedených v sekci kontakty. S jakýmikoliv dotazy a technickými problémy Vám rádi pomůžeme.

TECHNICKÉ LISTY A BROŽURY

Zde si můžete stáhnout technické listy k jednotlivým typům nabízených materiálů

VYBRANÉ REFERENCE

Zde si můžete prostudovat vybrané reference a realizace za použití našich materiálů.